• Vertrouwenscontactpersoon HC'03

 • WAAROM EEN VERTROUWENSCONTACTPERSOON

  vv HC ’03 wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen we er immers alles aan om juist grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

  De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen kunnen zijn dat er grensoverschrijdend gedrag voorkomt. Bij HC ’03 willen wij dit graag voor zijn.

  Daarom is er een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Deze zal fungeren als een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is.

  Bij de vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd wordt. Voorts kun je terecht met zaken waarvan jij denkt  dat ze niet goed voelen of goed zijn.  Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders.

  Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.

  Je kunt altijd terecht bij de vertrouwenscontactpersoon:

  Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

  • pesten en gepest worden
  • machtsmisbruik en verbale agressie
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
  • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
  • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
  • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)
  • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
  • het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag

  De vertrouwenscontactpersoon namens de vereniging is Cindy Herberts  06-12574430

   

  Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen.
  Het nummer is 0900 -202 55 90
  Ook de vertrouwenscontactpersoon van de KNVB, Pascal Kamperman, kan indien gewenst benaderd worden. Zijn telefoonnummer 0343-751434.

  Tevens is het mogelijk om je eigen huisarts in vertrouwen te nemen.

   

  Wat doet de vertrouwenscontactpersoon?

  Luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar  mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Er wordt niets gedaan wat je niet wilt.

  De vertrouwenscontactpersoon kan je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

  Geeft voorlichting over ongewenst gedrag, zorgt voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag, zoekt naar een informele oplossing en staan de melder/beschuldigde terzijde bij het indienen van een formele klacht.

  Is bevoegd, met in achtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van zijn taak noodzakelijk is.  Is bevoegd om voor de uitoefening van de werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen.

  Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan.

  De activiteiten van de vertrouwenscontactpersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van HC ‘03. Indien er meldingen zijn geweest, van welke aard dan ook en hoe de voortgang en afsluiting heeft plaatsgevonden wordt gerapporteerd aan de voorzitter.  In deze rapportage zullen geen namen worden genoemd.  Deze rapportage kan tevens gebruikt worden om herhaling te voorkomen. 

rfwbs-slide