• Mijn naam is Cindy Herberts en ben sinds kort vertrouwenscontactpersoon (vcp) bij HC’03. Ik ben getrouwd, heb 4 kinderen waarvan er 3 voetballen bij HC’03 en ik woon in Doesburg. Ik werk als welzijnscoördinator bij Sensire waarbij ik vooral bezig ben met het werven van vrijwilligers voor de organisatie. Zelf ben ik als ouder en als leidster/ trainster betrokken bij het jeugdvoetbal. Sinds vorig jaar voetbal ik zelf met veel plezier bij de dames .

  Ter voorbereiding van mijn rol als vcp heb ik inmiddels een training gevolgd bij NOC*NSF. Dit waren twee interessante avonden waarop me duidelijk werd dat ik deze taak graag voor de vereniging wil gaan doen. Want elke organisatie kan te maken krijgen met ongewenst gedrag en het is niet goed om dit te laten sluimeren. Ieder lid moet op een sportieve, gezellige en gerespecteerde manier kunnen voetballen bij HC’03 . Mocht het toch gebeuren dat dit voor jou of voor jouw zoon/dochter op een gegeven moment niet meer mogelijk is, dan kun je een beroep op mij doen als vcp. We maken dan een afspraak op neutraal terrein waar jij je verhaal kunt doen. Mijn taak is het om volledig onpartijdig te zijn en samen met jou naar mogelijke oplossingen te zoeken. Ik ben geen lid van het bestuur.
  Vanzelfsprekend wordt alles zolang je dat wilt, volledig vertrouwelijk door mij behandeld.

  Ik kan een luisterend oor zijn. Het is belangrijk om de emoties een plek te geven. Ik kan informatie geven over de mogelijkheden en procedures en meedenken met de te nemen vervolgstappen. Ik kan helpen bij de verwijzing naar een vervolgtraject van hulp en ondersteuning. Mocht het zo zijn dat we er samen niet uitkomen omdat het probleem te groot is, dan kan ik terugvallen op een vertrouwenspersoon van het NOC*NSF, die ons dan verder helpt.

  Mocht het dus zo zijn dat jij door welke oorzaak dan ook je niet prettig/veilig voelt binnen de vereniging,  dan hoop ik van harte dat je contact met mij opneemt. Ik ben mobiel te bereiken op 06-125 744 30 of via e-mail: vcphc03@gmail.com 
  Stuur me je naam en telefoonnummer of spreek mijn voicemail in zodat ik contact met je kan opnemen. In verband met mijn reguliere werk en gezin ben ik niet altijd in de gelegenheid direct te reageren. Ik probeer dat wel zo snel mogelijk te doen. 

  Als het heel dringend is, kun je ook contact opnemen met het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF. Deze hulplijn is op werkdagen bereikbaar van 8 tot 20 uur Het telefoonnummer is 0900 - 202 55 90. Of per e-mail via vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl en via de website www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport

  Bekijk hier een filmpje met uitleg over het vertrouwenspunt sport: https://youtu.be/bT9FQi9TAwE

  Waar is de vcp onder andere niet voor:
  ·       Meningsverschillen met trainers of leiders
  ·       Klachten over elftalindelingen
  ·       Sportinhoudelijke vragen 

 • HC ’03 wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen we er immers alles aan om juist grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

  De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen kunnen zijn dat er grensoverschrijdend gedrag voorkomt. Bij HC ’03 willen wij dit graag voor zijn.

  Daarom is er een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze zal fungeren als een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is.

  Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd wordt. Voorts kun je terecht met zaken waarvan jij denkt dat ze niet goed voelen of goed zijn.  Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders.

  Daarbij: snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.

  Je kunt altijd terecht bij een vertrouwenscontactpersoon:

  Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

  • Pesten en gepest worden
  • Machtsmisbruik en verbale agressie
  • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
  • Grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
  • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
  • De wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
  • Twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)
  • Iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
  • Het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag

  De vertrouwenspersoon namens de vereniging is Cindy Herberts

  Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90

  Ook de vertrouwenspersoon van de KNVB, Pascal Kamperman, kan indien gewenst benaderd worden. Zijn telefoonnummer 0343-751434.

  Tevens is het mogelijk om je eigen huisarts in vertrouwen te nemen.

  Wat doet de vertrouwenscontactpersoon?

  Luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Er wordt niets gedaan wat je niet wilt.

  De vertrouwenspersoon kan je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

  Geeft voorlichting over ongewenst gedrag, zorgt voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag, zoekt naar een informele oplossing en staan de melder/beschuldigde terzijde bij het indienen van een formele klacht.

  Is bevoegd, met in achtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van zijn taak noodzakelijk is.  Is bevoegd om voor de uitoefening van de werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen.

  Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan.

  De activiteiten van de vertrouwenscontactpersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van HC ‘03. Indien er meldingen zijn geweest, van welke aard dan ook en hoe de voortgang en afsluiting heeft plaatsgevonden wordt gerapporteerd aan de voorzitter.  In deze rapportage zullen geen namen worden genoemd.  Deze rapportage kan tevens gebruikt worden om herhaling te voorkomen.

rfwbs-slide