• Eind juni hebben alle jeugdleden de conceptindeling van het seizoen 2020-2021 ontvangen.
  Helaas hebben we, in overleg met verschillende jeugdleiders, samen met de jeugdcommissie besloten de conceptindeling te herzien. Oorzaak hiervoor zijn enkele late afmeldingen en de daardoor ontstane krapte in aantallen. Er zijn flinke wijzigingen doorgevoerd.

  De indeling waarmee we in september van start gaan, is hier te bekijken. 

  Uiteraard hebben we ook nu geprobeerd zo goed mogelijk individuele spelers in te delen, en ook rekening te houden met (andere) elftallen en de vereniging.
  We rekenen dan ook op uw begrip en wensen iedereen alvast een fijne seizoenstart.


  De jeugdcommissie. 

   

rfwbs-slide