• Onderstaand document geeft een korte samenvatting op de regels die HC'03 stelt aan het gedrag van spelers, ouders, supporters en andere betrokkenen. Wij vragen u dringend deze door te lezen en te hanteren. Dit alles om een open, betrokken, respectvolle en sportieve sfeer binnen en buiten de club te waarborgen.

  Gedragsregels met betrekking tot spelers van HC'03

  • Accepteer de beslissing van de scheidsrechter/grensrechter en ga niet tegen zijn besluit in. Ook al denk jij dat dit besluit onterecht is, fouten maken is menselijk. Ga respectvol met de wedstrijdleiding om.
  • Ga respectvol met de tegenstander om, doe normaal tegen elkaar. Daag elkaar niet uit en negeer dreigementen, hoe moeilijk dit soms ook is. Mocht je hinder ondervinden, ga dan naar de wedstrijdleiding, maar los het niet zelf op.
  • Het pesten van teamgenoten en/of tegenstanders is ten strengste verboden. De (wedstrijd)leiding van je team, zal hier ook maatregelen op treffen.
  • Om een wedstrijd te kunnen spelen, is een tegenstander nodig. Bedank de tegenstander hiervoor na de wedstrijd. Geef de tegenstander een hand om zijn sportiviteit te bedanken.
  • Spreek tijdens de wedstrijd Nederlands. Vloeken tijdens een wedstrijd is verboden. Bovendien kan de scheidsrechter hier een maatregelen voor treffen die in het nadeel van je team kan zijn. Houd je taalgebruik daarom netjes. Zet je eventuele frustratie om in snelheid, voetbaltrucs en doelpunten.

  Gedragsregels met betrekking tot ouders, supporters en andere betrokkenen. Waar 'ouder' staat geschreven mag u ook 'supporter' lezen.

  • Tijdens, voor en na de wedstrijd komt u als ouder niet in de kleedkamer. Dit is het gebied van het team en de teamleiding.
  • U bent als ouder een ouder. Coaches zijn coaches. Accepteer de keuzes van de coaches en ga hier in het support ook in mee. Na afloop van een wedstrijd heeft u de mogelijkheid om respectvol uw mening te geven tegenover de coach.
  • Houd tijdens wedstrijden en/of trainingen gepaste afstand. Tijdens wedstrijden enkel langs de zijlijn, tijdens trainingen buiten het veld. Laat de teamleiders het team leiden, zij hebben die taak op zich genomen en deze ook gekregen.
  • Respecteer tijdens de wedstrijd de tegenstanders, de coaches, de officials en de aanwezige vrijwilligers. Toon professionaliteit door deze personen niet in het openbaar af te blaffen. Iedereen doet zijn best, maar fouten maken is menselijk. Houd er rekening mee, dat u het goede voorbeeld tegenover uw kind en/of anderen moet geven.
  • Houd uw emoties onder controle. Mocht u het niet eens zijn met een bepaalde beslissing, tel dan eventueel eerst tot tien.
  • Toon interesse in de sport van uw kind en support waar nodig ook richting zelfstandigheid.
  • Neem uw (organisatorische) taken als ouder serieus. Het team ondervindt grote hinder wanneer u dit niet doet.
rfwbs-slide