• Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

   

  De  volgende maatregelen zijn voor iedereen van kracht:

  • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
  • houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
  • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
  • ga direct naar huis wanneer er tijdens trainen klachten ontstaan zoals loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
  • houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten).
  • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.
  • schud geen handen.

   

  Accommodatie

  • In ’t Hessenhuus is het horecaprotocol van toepassing en is duidelijk aangegeven.
  • alle kleedkamers en douches kunnen weer worden gebruikt, mits aan de onderlinge afstand van 1,5 meter wordt voldaan.
  • In ’t Hessenhuus geldt een maximum aantal van 100 zonder reservering en gezondheidscheck mts de afstand van 1,5 aangehouden wordt
  • Buiten mag een maximum van 250 personen verblijven, mits de 1,5m afstand aangehouden wordt
  • Tenzij er een specifiek evenement is, kan buiten de kantine met inachtneming van 1,5 meter tussenruimte worden verbleven. Placering is verplicht.
  • De aangegeven routes naar en van de trainingsvelden dienen te worden gevolgd.
  • ’t Hessenhuus is de komende periode alleen geopend op de donderdagavond en de zondagmiddag, tenzij er een speciaal evenement plaatsvindt.
  • Voor en na gebruik dienen alle gebruikte materialen te worden gereinigd met de in het materiaalhok aanwezige middelen. De hesjes dienen per elftal separaat te worden gereinigd en gewassen.

   

  Trainers/begeleiders.

  • neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht, zie hierboven.
  • vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
  • wijs sporters op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen highfives;
  • tijdens de training dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag dat losgelaten worden
  • trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 12 jaar;
  • laat sporters van 18 jaar en ouder sporters tijdens inlopen en warming-ups de 1,5 meter afstand houden
  • Ook niet-leden mogen mee sporten (verzoek Gemeente Brockhorst).

   

   

  Voor spelers.

  • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
  • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht, zie pagina 2;
  • tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden maar als dat de normale sportbeoefening in de weg staat mag dat tijdelijk losgelaten worden. Voorafgaand, tijdens rustmomenten en na afloop van de training dienen personen van 18 jaar en ouder  wél 1,5 meter afstand tot elkaar houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantine.
  • volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de leiders en trainers.

   

  Voor ouders/verzorgers en toeschouwers

  • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
  • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht.
  • informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
  • houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand.

   

  Tot slot

  • Vanaf 1 juli zijn partijvormen weer toegestaan, met inachtneming van de bovenstaande regels.
  • Vanaf 1 juli kunt u na het douchen ook verblijven in ’t Hessenhuus en daarbuiten, mits wordt voldaan aan de hierboven genoemde regels.
  • De AED en EHBO-middelen zijn op de aangegeven plaatsen en vrij toegankelijk.
rfwbs-slide