• Hoewel het soms overbodig lijkt en sommige zaken voor de meeste mensen normaal zijn, willen we
  onderstaand een aantal regels en adviezen meegeven t.a.v. het gebruik van de materialen en
  accommodatie.

  Algemeen

  • Na elke training en wedstrijd houdt de leider toezicht en zorgt ervoor dat de kleedkamers netjes  worden  achter gelaten; ook die van de tegenstander.
  • Voetbalschoenen worden niet tegen de muren uitgeklopt of onder de douche schoongemaakt, maar  worden schoongemaakt op de daarvoor bestemde borstels buiten.
  • Het clubhuis wordt niet betreden met voetbalschoenen.
  • Voetbaltassen worden in de daarvoor bestemde rekken gezet.
  • Afval wordt gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.

  Materiaalruimte

  • Spelers en kader gaan zuinig om met de toevertrouwde materialen voor zowel trainingen  als wedstrijden.
  • Jeugdspelers hebben geen toegang tot de materiaalruimte, de trainer of leider is verantwoordelijk voor  het gebruik van de materialen.
  • Alleen de trainer of leider maakt gebruik van de luchtinstallatie tbv het oppompen van de ballen.
  • Na elke training worden de hesjes uitgeklopt en opgehangen op de daarvoor bestemde plaatsen.
  • Na elke training worden de pilonnen op grootte en kleur gesorteerd ter voorbereiding van de volgende  training en weer terug gezet op de daarvoor bestemde plaats.
  • Elk elftal heeft zijn eigen ballen in een afgesloten locker. Na elke training en wedstrijd worden de  ballen hier weer teruggelegd. Er worden geen ballen uit andere lockers gebruikt.
  • Defect materiaal wordt gemeld bij de Stichting MFA.

  Gebruik velden tijdens training, warming-up en wedstrijden

  • Niet in de 16 meter gebieden trainen.
  • Warmlopen en sprintoefeningen bij de trainingen worden buiten de lijnen gedaan.
  • Positiespel niet langer dan 5 minuten op één plaats, vervolgens van locatie veranderen. 
  • Keeperstrainingen houden aan de zijkanten van het veld met verplaatsbare doelen. 
  • Deze doelen veelvuldig verzetten zodat niet steeds hetzelfde stuk veld belast wordt.
  • Doelen niet verschuiven maar optillen (door verschuiven vindt er schade aan de grasmat en de doelen  plaats).
  • Na elke training of wedstrijd worden door het laatste team de doelen teruggezet op de daarvoor  bestemde plaatsen (i.v.m. onderhoud aan de velden).
  • Nadat de laatste wedstrijd is gespeeld op een veld, zorgen de spelers/leiders ervoor dat de netten  omhoog worden gedaan, de hoekvlaggen worden meegenomen en de dug-outs schoon achter gelaten  worden. Op zaterdag behoeven de netten en vlaggen niet opgeruimd te worden als er op zondag nog  wedstrijden gespeeld worden.
  • Bij twijfel i.v.m. de weersomstandigheden wordt door de Stichting MFA, aangegeven of de velden gebruikt kunnen worden.
rfwbs-slide