• Beste leden en vrienden van HC’03 en ’t Hessenhuus,


  Zoals jullie allemaal weten heeft de regering aanvullende maatregelen afgekondigd in de strijd tegen het coronvirus. Hierbij vertalen wij deze maatregelen voor onze accommodatie en onze vereniging.
  Deze maatregelen zijn tenminste drie weken van kracht en zijn als volgt:

  • Met uitzondering van het onderstaande, blijven de bestaande regels van kracht.

  • Alle trainingen en wedstrijden gaan door, met handhaving van de bestaande verdeling en hiermee verbonden tussenruimtes.

  • ’t Hessenhuus is geen sportkantine, maar een dorpshuis met een horecavergunning. Toch gelden hier grote beperkingen.
  ’t Hessenhuus is gesloten op alle dagen behalve dinsdag, donderdag en (in voorkomend geval) vrijdag. Dat is gekoppeld aan de wedstrijdavonden van de biljartvereniging. Het maximale aantal aanwezigen bedraagt dan 30, uitgezonderd bedienend personeel. Naast biljarters is de toegang alleen voor personen die betrokken zijn bij de trainingen en wedstrijden, het onderhoud en in bedrijf houden van de accommodatie.


  • Na 21.00 uur wordt niemand meer toegelaten in ’t Hessenhuus, om 22.00 uur wordt 't Hessenhuus gesloten, registratie is verplicht.

  • Vergaderen in de bestuurskamer is mogelijk, mits de tussenruimte van 1,5 meter wordt gehandhaafd. Dit aantal komt boven op de 30 overige aanwezigen, ook hier is registratie verplicht. Zoals tot nu toe, kunnen wedstrijdbesprekingen hier niet plaatsvinden. Dat kan alleen buiten of in de tent.

  • Bezoekers zijn niet toegestaan op het complex, met uitzondering van de ouders van de ‘bikkeltjes’. Ouders van bezoekende verenigingen die spelers van een jeugdelftal rijden, worden beschouwd als begeleiders en hebben dus toegang tot het sportpark.

  • Toiletbezoek kan uitsluitend plaatsvinden in het kleedkamercomplex, niet in ’t Hessenhuus.

  • Met nadruk wordt gesteld dat de gang in het kleedkamergebouw moet worden gebruikt als een gang met éénrichtingverkeer. Dat verkleint de kans op besmettingen binnen. De leiders wordt verzocht hierop toe te zien.

  • De komende drie weken zal zowel op zaterdag als zondag een functionaris aanwezig zijn die als ontvangst- en toezichtfunctionaris optreedt.

  • De verzorging op dinsdag en donderdag voor blessures en overige klachten gaat gewoon door.

  Tot zover.
  Pas goed op jezelf en op elkaar.

rfwbs-slide